Bea fan Færch

Race: Frieser
Køn: Hoppe
Kåringsstatus: Vb M 
Født: 29.03.2016
Stg.: 
Far: Beart 411 Pref + Sport

Mor: Rymkje fan 'e Ald Feart (stam 043) 
MF: Anton 343 Pref + Sport

Ejer: Stutteri Færch

 *** SOLGT ***

Bea fan Færch - 3 weeks old
Zana fan Færch & Bea fan Færch (Beart x Anton)
Bea fan Færch - 6 weeks old
Bea fan Færch - 3 weeks old
Bea fan Færch - 3 weeks old
Bea fan Færch - 5 days old
2 months old
Bea fan Færch - 4 days old