Zana fan Færch

Zana fan Færch (Beart x Anton) 1 year old

Race: Frieser
Kåringsstatus: Vb M
Køn: Hoppe
Født: 09.04.2015
Far: Beart 411 Pref + Sport
Mor: Rymkje fan 'e Ald Feart (stam 43)
MF: Anton 343 Pref + Sport

Ejer/avler: Stutteri Færch

*** SOLGT ***

Zana fan Færch (Beart x Anton) 1 year old
1 year old in the video
Zana fan Færch (Beart x Anton) 1 year old
Zana fan Færch, 1 måned gammel
Rymkje & Zana
Zana fan Færch, 1 måned gammel
Zana fan Færch 7 dage gammel
Zana fan Færch (Beart x Anton)
Zana fan Færch (Beart x Anton)
Zana fan Færch (Beart x Anton)
Zana fan Færch (Beart x Anton)