Thijs fan Færch

Thijs fan Færch, 2p

Race: Frieser
Kåringsstatus: Vb H 2p
Køn: Hingst
Født: 28.05.2022
Far: Auwert 514 AAA (Jehannes x Andries)
Mor: Sif fan Færch, Ster (stam 143)
MF: Olrik 383 Sport

Thijs fan Færch - 2 md.