Gorm fan Færch

Race: Frieser
Kåringsstatus: Vb H
Køn: Hingst
Født: 12.05.2018
Far: Markus 491 (Maurits x Onne)
Mor: Rymkje fan 'e Ald Feart (stam 043)
MF: Anton 343 Pref + Sport

*** SOLGT ***

Gorm fan Færch - januar 2021

Gorm fan Færch (Markus x Anton)