Evita fan Færch

Evita fan Færch

Race: Frieser
Kåringsstatus: Ster
Køn: Hoppe
Født: 24.05.2017
Far: Markus 491
Mor: Rymkje fan 'e Ald Feart, 3p Stb (stam 43)
MF: Anton 343 Pref + Sport

*** SOLGT ***

Evita fan Færch

Evita fan Færch

Evita fan Færch