Troja fan Færch

Troja fan Færch (Menne x Jehannes)

Race: Frieser
Kåringsstatus: Vb M 2p
Køn: Hoppe
Født: 07.04.2022
Far: Menne 496 Sport
Mor: Gry fan Færch, Stb (stam 143)
MF: Jehannes 484 (Tsjalle x Oepke)

*** SOLGT ***

Troja fan Færch 2p

Troja fan Færch (Menne x Jehannes)

Troja fan Færch

Troja fan Færch (Menne x Jehannes)

What are you doing mom?