Zana fan Færch

Zana fan Færch (Beart x Anton) 1 year old

Race: Frieser
Kåringsstatus: Vb M
Køn: Hoppe
Født: 09.04.2015
Far: Beart 411 Pref + Sport
Mor: Rymkje fan 'e Ald Feart (stam 43)
MF: Anton 343 Pref + Sport

Ejer/avler: Stutteri Færch

*** SOLGT ***

Zana fan Færch (Beart x Anton) 1 year old

1 year old in the video

Zana fan Færch (Beart x Anton) 1 year old

Zana fan Færch, 1 måned gammel

Rymkje & Zana

Zana fan Færch, 1 måned gammel

Zana fan Færch 7 dage gammel

Zana fan Færch (Beart x Anton)

Zana fan Færch (Beart x Anton)

Zana fan Færch (Beart x Anton)

Zana fan Færch (Beart x Anton)