Thor fan Færch

Thor fan Færch

(Beart x Anton)

Mom: Rymkje fan 'e Ald Feart

--------------

Sold to Line Gautesen (DK) in 2017