Myra fan Færch

Myra fan Færch (Ulbe x Andries)

Race: Frieser
Kåringsstatus: Vb M
Køn: Hoppe
Født: 23.05.2020
Far: Ulbe 506 (Anders x Anton)
Mor: Dryske fan Færch, Model AAA (stam 027)
MF: Andries 415 Sport

Myra fan Færch (Ulbe x Andries) - Day 1

Myra fan Færch (Ulbe x Andries) - Day 2